Rokitniańska
PANI nad Odrą

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Kostrzynie nad Odrą

Ogłoszenia Parafialne

14 Niedziela Zwykła

03 lipca AD 2022

 1. Módlmy się w intencji biskupa nominata Adriana Puta, o którym słyszeliśmy w czytanym Komunikacie.
 2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca po każdej Mszy wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 3. W środę adoracja od godz.: 17:00, zaprasza Grupa Intronizacyjna.
 4. W tygodniu tym przypada I czwartek miesiąca o godz. 17:00 Adoracja w intencji powołań.
 5. W okresie wakacyjnym Adoracja piątkowa od godz. 17:00 z okazją do spowiedzi. O godz.: 19:00 – Adoracja mężczyzn.
 6. W tym tygodniu wspominamy w liturgii:
  1. środa – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej;
  1. piątek – św. Jana z Dukli.
 7. Jak zwykle w okresie wakacyjnym działa Przystanek Jezus podejmując dzieło ewangelizacji, w tym roku przy Festiwalu w Czaplinku. Jeśli ktoś chciałby to dzieło ewangelizacyjne wesprzeć finansowo to w przyszłą niedziele będzie zbiórka do puszek na ten cel.
 8. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzymy wielu łask bożych.
 10. W ostatnim czasie zmarły następujące osoby z naszej parafii: +Leon Lisowski; +Jerzy Sawonik. Polecając tych zmarłych Bogu Miłosiernemu wołajmy: Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie…

Intencje Żywego Różańca:

PAPIESKA: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

PARAFIALNA: Módlmy się za biskupa nominata Adriana Puta, o łaski Ducha Świętego w nowej posłudze.

Ks. Piotr Mazurek – proboszcz

FACEBOOK

Nasz
Fanpage

Rokitniańska Pani nad Odrą

3 hours 8 minutes ago

„Ufaj córko.” Mt 9, 22

Gdy po ludzku wszystko jest już skończone i nie ma wyjścia, wtedy pozostają tylko dwie opcje: popaść w rozpacz lub totalnie zaufać Bogu. W momentach porażającej bezsilności człowiek nie ma wątpliwości, że potrzebuje Boga, bo sam sobie nie poradzi. Błogosławione są momenty kiedy „leżymy i kwiczymy”, ponieważ wtedy stoimy przed szansą by zrodziła się lub pogłębiła w nas autentyczna wiara. Zespół TGD śpiewa „gdzie możliwości moich kres, tam Jego początek.” Wszechmoc miłosierdzia Bóg objawia szczególnie w nocy śmierci, w bezradności. W tej decydującej rozgrywce trzeba zrobić tylko jedno: podjąć ryzyko całkowitego zdania się na Boga.
Gdy doświadczam swojej bezsilności, którą opcję wybieram: popadnięcie w rozpacz czy totalne zaufanie Bogu? Co dla mnie znaczy zaufać Bogu do końca?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 day 20 minutes ago

„Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: »Przybliżyło się do was królestwo Boże«.” Łk 10, 8-9

Prostota szczerej i ufnej wiary misjonarzy przynosi nowość zawsze świeżej Ewangelii. Ta prostota dziecka Bożego zastanawia i przyciąga do Chrystusa jak magnes. Żywej wierze towarzyszą znaki w postaci uzdrowień ducha i ciała. Czasami Bóg sprawia spektakularne cuda uzdrowień, ale najczęstszym znakiem przyjścia Królestwa Bożego jest uwolnienie od grzechu i uzdrowienie z ran serca.
W jakiej kondycji jest moja ufność do Boga?

Copyright #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

2 days 13 hours ago

„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania”. Mt 9, 16

Ewangelia jest zawsze młoda, świeża i niezmienna. Jednakże żyjemy w epoce z turbo doładowaniem, gdzie człowiek dynamicznie zmienia swoją sytuację życiową, potrzeby, konfrontuje się z nowymi problemami. Dlatego poszukujemy nowych form wyrażania pobożności i ewangelizacji. Mało skuteczny jest sentyment do przeszłości w stylu: ”zawsze tak było” lub „kiedy byłem w twoim wieku…”. Młode wino wymaga nowych bukłaków. Konfrontacja pokoleń ma prowadzić do szukania tego, co Duch Święty mówi DZIŚ do Kościoła. A więc potrzebujemy wiele pokory i roztropności w twórczym szukaniu dróg dotarcia z Ewangelią do człowieka żyjącego tu i teraz.
Jak reaguję na konflikt międzypokoleniowy?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

3 days 9 hours ago

„Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.” Mt 9, 10

Oto jedna z najpiękniejszych scen w Ewangelii – Pan Jezus zasiada przy stole ze złodziejami i innymi gorszycielami. Bóg nie brzydzi się cuchnącym odorem zła. On nie separuje się od grzeszników, ale oferuje im swoją uzdrawiającą przyjaźń. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Oto źródło naszej nadziei. W „Dzienniczku” św. Faustyny Pan Jezus przypomina, że grzesznicy maja pierwszeństwo przed innymi do miłosierdzia. „Im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia Mojego” (Dz. 723). „Najwięksi grzesznicy mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego” (Dz. 1146). W tym kontekście papież Franciszek zaznacza, że Kościół jest szpitalem polowym.
Co Pan Jezus robi przy stole w domu Mateusza? Pisze zaproszenie do ludzi zranionych grzechem, tj. do uzależnionych od alkoholu, narkotyków, pornografii; do dotkniętych depresją, zdradą; do wątpiących, przytłoczonych nieporadnością; do samotnych: wdów, sierot, biednych; do szukających Boga. Jezus pokazuje swoje otwarte Serce słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążani jesteście, a Ja was pokrzepię…” (Mt 11, 28).
Jak traktuję ludzi o niskiej opinii moralnej, tj.: złodziei, cudzołożników, alkoholików…? Czy jestem tym, z którym Pan Jezus chce dziś zasiąść przy jednym stole?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

4 days 13 hours ago

„Przynieśli Mu paralityka”. Mt 9, 2

Sparaliżowany nie jest w stanie o własnych siłach przyjść do lekarza. Trzeba go przynieść. Znamienne, że nie wiara paralityka zadecydowała o cudzie, lecz wiara niosących go. Sparaliżowanymi duchowo są ludzie uwikłani w uzależnienia oraz deklarujący się jako niewierzący. Oni sami nie są w stanie przyjść do Jezusa. Przynosimy ich do Pana przez modlitwę wstawienniczą. Taka modlitwa jest nie tylko wyrazem wiary w Boga, ale i miłości bliźniego. Czasami trzeba modlić się o uzdrowienie latami, tak jak św. Monika, która modliła się blisko dwadzieścia lat o nawrócenie swego syna, Augustyna.
Za kogo się modlę? W jakiej kondycji jest moja cierpliwość w wstawienniczej modlitwie prośby?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

5 days 11 hours ago

„Ty jesteś Piotr – Opoka...” Mt 16, 18

Taka prosta deklaracja Jezusa, że prawie niezauważalna. Kto by przypuszczał, iż będzie miała tak kolosalne znaczenie dla całego istnienia Kościoła. Oto faktycznie Kościół zbudowany na opoce Piotra nieprzerwanie trwa już ponad 2 tysiące lat. Przeszedł tyle zawirowań, ataków, obwieszczeń o jego końcu. Co ciekawe, niekiedy z ust braci protestantów można usłyszeć pewną nutę żalu, że oni takiej opoki nie mają, przez co ich wspólnoty bywają bardzo zagubione. Pomyśl o tym przez chwilę. Element najtrudniejszy w dialogu ekumenicznym jest także elementem tęsknoty tych, którzy nie żyją w pełnej komunii z Kościołem. Powinniśmy być bardzo wdzięczni Bogu za Opokę-Piotra.
Umieszczasz tę wdzięczność w twojej modlitwie?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

6 days 6 hours ago

„Panie ratuj, bo giniemy”! Mt 8, 25

Co może być silniejsze od lęku, nawet lęku śmierci? Święty Jan uczy nas, że doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4, 18). Pan jest zawsze obok. Niekiedy “śpiąca obecność Jezusa” jest nam potrzebna, aby na nowo coś zobaczyć. Trzeba doświadczyć sytuacji granicznej i wykrzyknąć „ratuj”...aby odkryć coś fundamentalnego w życiu – miłość, która przezwycięża lęk!

Copyright #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 week 14 hours ago

„Pójdź za Mną”. Mt 8, 22

Pan Jezus nie mydli oczu – jest konkretny i wymagający. Nie obiecuje doczesnych korzyści, lecz zapowiada krzyż: niewygody i prześladowania. Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem. Najtrudniej zrezygnować ze swoich planów i marzeń. Kiedy decydowałem się na drogę życia kapłańskiego i zakonnego, po długim zmaganiu duchowym, ze łzami odpowiedziałem Jezusowi „tak”. Dziś, po wielu latach kroczenia na drodze powołania, ten smutek przemienił się w radość, gdyż Boże drogi – często kontrastowo różne od naszych – koniec końców zawsze okazują się najlepszym scenariuszem na udane życie.
Jak reaguję, gdy uzmysławiam sobie, że wola Boga jest inna niż moje plany? Czy jestem gotowy na podjęcie trudów w drodze za Jezusem?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 week 1 day ago

86 km w pielgrzymce do Matki Bożej Rokitniańskiej! Parafianie spisali się na medal, wszyscy złożyliśmy swoje i pielgrzymkowe intencje na Mszy Świętej pod przewodnictwem byłego proboszcza naszej parafii, Ks. Wojciechem. Bóg zapłać serdeczne wszystkim za wytrwałość i ofiarność!

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 week 1 day ago

Łk 9,51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Chrystus uczył Jakuba i Jan i chce nauczyć nas, że na ludzką nieżyczliwość mamy odpowiedzieć tym, co jest w nas najlepsze. Tylko dobrem można pokonać zło. Prawda znana od wieków i ciągle trudna do wypełnienia. Można ją zrealizować, ale tylko na drodze bezwarunkowego i wielkodusznego naśladowania Mistrza.

Copyright app #SłowoBoże

duszpasterstwo parafialne

Nasze wspólnoty

Żywy Różaniec

Zmiana tajemnic:
I Niedziela – 7:00

Nabożeństwo I Soboty:
11:30 – Msza i Adoracja

 

Straż Honorowa NSPJ

I Piątek Miesiąca:
Adoracja i msza św. 18:00
Spotkanie Formacyjne po mszy św.

Krąg biblijny

Spotkanie w każdy wtorek po mszy św. wieczornej.

Służba Liturgiczna Ołtarza

Zbiórki w każdą sobotę

Apostolat Maryjny

Msza św. w każdy 27. dzień miesiąca a po niej spotkanie formacyjne

Apostolstwo Margaretek

I Czwartek Miesiąca:
Adoracja 17:00 i msza św. 18:00
Spotkanie formacyjne po mszy św.

Grupa Intronizacyjna

Adoracja w każdą środę o godz.: 17:00. Raz w miesiącu spotkanie formacyjne.

Grupa Mężczyzn

Adoracja w każdy piątek od 19:00 do 19:30 w intencji Miasta i Parafii.

Schola

Próby:

Dorośli – czwartki 19:00
Dzieci – wtorki 17:00

 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Kostrzynie nad Odrą

ul. Jana Pawła II 52 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nr konta: 94 8369 0008 0069 8223 2000 0010

TELEFON

795 282 181