Rokitniańska
PANI nad Odrą

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Kostrzynie nad Odrą

Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela Adwentu

04 grudnia AD 2022

 1. Zbliża się Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i dlatego dziś po Mszy przedstawiciele Apostolatu Maryjnego będą rozdawać tzw. Cudowne Medaliki, aby każdy mógł je nie tylko nosić, ale by przypominały o modlitwie i zawierzeniu swojego życia opiece Matki Bożej.
 2. Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.
 3. Msze Roratnie są od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w sobotę o godz. 8:00. Zachęcamy, aby przynosić ze sobą lampiony, również dorośli, gdyż całą Msza św. będzie przy świetle lampionów.
 4. W tygodniu tym zapraszamy rodziców dzieci klas III SP nr 2, na Mszę o godz. 18:00 i spotkanie: poniedziałek – klasa A, we wtorek klasa B.
 5. We wtorek o godz. 17:00 spotkanie Scholii dziecięcej a po Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
 6. W środę od godz. 17:00 Adoracja Intronizacyjna, a o godz.: 17:30 Nabożeństwo do Matki Bożej Rokitniańskiej i Nieustającej Pomocy.
 7. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz.: 8:00 i 18:00. Adoracja w Godzinie Łaski od 12:00 do 13:00.
 8. Są dostępne Świece Caritas na stół wigilijny z których dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym dzieciom. Male świece po 10 zł. a duże po 20 zł. Są również Opłatki Wigilijne, ofiary z opłatków są przeznaczone na pokrycie kosztów okna. Bóg zapłać za ofiary.
 9. Przy wyjściu z kościoła, są wyłożone zaproszenia kolędowe, przy pomocy których będzie można zaprosić nas na odwiedziny duszpasterskie zwane potocznie kolędą. Tak jak poprzednim razem, będziemy odwiedzać te rodziny, które nas zaproszą. Wypełnione zaproszenia można składać do skrzynki wystawionej przy ołtarzu MB Nieusta­jącej Pomocy.
 10. Uruchomiliśmy w naszym kościele pętlę indukcyjną dla osób protezowanych aparatami słuchowymi. Dzięki niej, dźwięk trafia bezpośrednio do aparatów, eliminując zakłócenia wywołane pogłosem i echem. Przy wyjściu z kościoła są ulotki z instrukcją jak korzystać z tego udogodnienia. Pętla jest darem tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych.
 11. Od dziś stoi już w kościele choinka, na której są zawieszki – bombki z napisem PACZUSZKA DLA MALUSZKA. Fundacja Małych Stópek zaprasza do udziału w świątecznej zbiórce artykułów higienicznych dla dzieci w domach dziecka, w domach samotnej matki i hospicjach w całej Polsce. Kto chce się włączyć w to dzieło niech weźmie bombkę z drzewka (są na niej pomocne wiadomości), którą zawiesi w swoim domu na choince a pod to drzewko przyniesie paczkę z artykułami, lub pojedyncze artykuły wypisane na kartonie bombki. Akcja potrwa do końca roku, później artykuły zawieziemy do Szczecina do centrum Fundacji. Zapraszamy.
 12. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 13. W tygodniu tym w liturgii wspominamy:
  • – we wtorek – św. Mikołaja,
  • – w środę – św. Ambrożego,
  • – w czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
 14. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzymy wielu łask bożych.
 15. W tygodniu tym odeszli do Pana: +Anna Muzyka; +Paweł Dybka. Polecając ich Bogu Miłosiernemu, wołajmy razem: Dobry Jezu a nasz Panie…

Intencje Żywego Różańca:

PAPIESKA: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

PARAFIALNA: Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza za wszystkich, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Bogiem. Polecajmy w modlitwie zmarłych księży pracujących i pochodzących z naszego miasta.

Ks. Piotr Mazurek – proboszcz

FACEBOOK

Nasz
Fanpage

Rokitniańska Pani nad Odrą

14 hours 8 minutes ago

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.” Mt 9, 37-38

Jezus przechodził przez ziemię czyniąc dobro. Znał receptę na każdą ludzką biedę, ból. Nie było dla Niego i wciąż nie ma za trudnych spraw. Dlatego może zaskakiwać fakt, że On wszechmocny, On, który ze wszystkim sobie radził, On który stawiał czoła najtrudniejszym sprawom, dziś prosi nas o pomoc. Tak, Jezus Mistrz prosi nas o pomoc! Mówi nam: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.” On potrzebuje rąk do pracy, bo dzieło niesienia Dobrej Nowiny światu ma trwać. Żniwo jest wielkie. Śpiewamy w jednej z pieśni, że „wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”. Świat się zmienił od czasów Jezusa. Ludzie są bardziej zamożni, nowocześni. Jednak nauka o Bogu, który jest Miłością pozostała niezmienna. Ktoś powiedział, że „dziś Jezus nie ma innych rąk jak Twoje, nie ma innych nóg jak Twoje, nie ma innych ust jak Twoje, nie ma innego serca jak Twoje, by służyć jak On braciom i siostrom”. Jezus powołuje do kapłaństwa, do zakonu, ale powołuje nas ochrzczonych, powołuje Ciebie, byś był Jego Apostołem, bo żniwo wielkie…
Idź i mów z odwagą, że Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat, by dać świadectwo PRAWDZIE.

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 day 14 hours ago

„Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy głośno wołali: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!»”. Mt 9, 27

Mówi się, że „jak trwoga to do Boga” i odczytuje się to bardzo negatywnie. Ludzie mówią często: „Teraz kiedy się źle dzieje, to nagle odnalazł Boga”. Ale czy to jednak źle, że ktoś woła o pomoc Jezusa, że mimo wszystko właśnie w Nim, a nie gdzie indziej znajduje „ostatnią deskę ratunku”. Jezus przychodzi na świat dla człowieka, by go ocalić od grzechu, zła świata, a często od niego samego, gdyż „człowiek człowiekowi wilkiem”.
Ci wołający ślepcy, robią coś najlepszego. Nie zważając na opinie ludzkie, na oceny, mając obok Jezusa korzystają z szansy i krzyczą, prosząc o pomoc. Jezus chętny wyjść naprzeciw wołaniu, pyta tylko o jedno - o wiarę. Nie pyta czy od zawsze wierzyli, czy dużo się modlą, czy chodzą bądź chodzili do świątyni ale - CZY WIERZYCIE?
To pytanie zadaje i Tobie, gdy klękasz przed Nim i mówisz: POMÓZ MI PANIE! Wierzysz w Boga? Wierzysz, że On może zaradzić Twoim kłopotom? On przychodzi na świat dla Ciebie, aby Cię uratować! Wierzysz w to?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

2 days 14 hours ago

„Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Mt 7, 21

Słowa, słowa, słowa… ile ich wypowiadamy każdego dnia. Ciągle też do nas docierają, nawet nieraz nachalnie (radio, telewizja, prasa, Internet) jakby niedozwolona i zakazana, a nawet niebezpieczna była cisza. Mowa, mówienie to coś ważnego, owszem. Ona jest jednak jak mówi przysłowie tylko srebrem. Złotem jest milczenie. Przed Bogiem nie trzeba słowotoku, nie trzeba pięknych referatów wygłaszać, odczytów, a nawet wyszukanych formuł modlitewnych, choć niewątpliwe są pomocą niejednokrotnie dla wielu i szansą wyrażenia myśli. Jednak Pan Bóg przez swojego Syna przypomina nam dziś, że nie piękne słowa, nie wierszyki, nie pobożne treści wypowiadane Mu się podobają, ale życie według Jego planu. Wypełnić wolę Ojca, to gwarancja, że Bóg się uśmiechnie, to gwarancja pokoju serca, szczęścia i w końcu tego, że osiągnie się królestwo niebieskie.
Ktoś powiedział, że Bóg dał nam tylko jedne usta ale dwoje uszu! Po co? Żeby mniej mówić, a więcej słuchać. Czas Adwentu to też czas postanowień naprawy własnego życia. Masz już postanowienie? Nie masz? To się dobrze składa… postanów więcej słuchać, a mniej mówić. Słuchając Jezusa, pytaj wciąż o Jego wolę, Jego plan wobec Twojego życia! Będą cuda! Zobaczysz!

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

3 days 14 hours ago

„[Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego”. Mt 4, 18

Jezus powoływał uczniów „przechodząc”. Nie czynił tego nachalnie, ani głośno, tylko jakby „mimochodem”. Pokorne zaproszenie Jezusa jest ciche i delikatne. Potrzeba uważności żeby je usłyszeć. Co ciekawe, Jezus powołuje uczniów nad jeziorem czyli w miejscu pracy. Czy pamiętasz, że Bóg chce Cię spotkać w codziennych okolicznościach życia?

copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

4 days 13 hours ago

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” Łk 10, 21

Dlaczego Pan Jezus rozradował się i wysławiał Boga Ojca za to, że mądrzy, roztropni nie poznali spraw Boga, a tylko ludzie prostego serca? Co się za tym kryje? Tak zwani mądrzy, czyli oczytani, mający wyksztalcenie po pierwsze mogą chcieć Boga zrozumieć intelektem, mogą oczekiwać dowodów naukowych na to, że On jest. Ponadto może (choć nie musi) pojawić się pycha i jawne zakwestionowanie prawdy o Bogu, Jego miłości, skoro On jest, a nie możemy Go zobaczyć, dosłownie usłyszeć…. To niebezpieczne. Boga przyjmuje się nade wszystko sercem, wiarą. Taką mają owi prostaczkowie, którzy wiedzą, że Boga nie ma co starać się zrozumieć, bo i tak się nie da! Boga trzeba kochać! Taki też jest cel adwentowego kroczenia: spotkać Boga sercem, wiarą! Gdzie to zrobić, zapytasz? Pójdź na roraty, pójdź do spowiedzi, ugnij kolana i powiedz prosto – „Chcę Ciebie Jezu spotkać i mieć, nie tylko w stajence, ale w moim życiu, każdego dnia”. Wówczas Jezus słysząc Ciebie, na nowo rozraduje się w Duchu Świętym! Zrób to dla Niego, zrób to dla siebie! Zobaczysz jak wyjątkowe wówczas będzie Boże Narodzenie!

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

5 days 12 hours ago

„Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.»” Mt 8, 5-6

W czasie adwentowego wędrowania do Betlejem wołamy każdego dnia „Marana tha - Przyjdź Panie Jezu!” Tymczasem tak naprawdę On już przyszedł i wciąż przychodzi. Pięknie jest oczekiwać na Jezusa, który przyjdzie na świat jako niemowlę, pięknie jest się wzruszać na widok Maleństwa w stajence, ale jeszcze wspanialej jest umieć wołać każdego dnia jak setnik z dzisiejszej ewangelii. Jak wołał? Zapraszam Cię Panie? Koniecznie pojaw się? Ratuj!? Nie! Wierząc, opowiedział Jezusowi o swoim kłopocie, a Ten widząc wiarę zmartwionego żołnierza rzekł, niejako zaskakując i zawstydzając dowódcę: „Przyjdę i uzdrowię go.”
„Marana tha”, niech nie będzie wołaniem tylko czasu Adwentu, ale niech będzie codzienną modlitwą Twoją moją. Wołaj konsekwentnie, często i z wiarą a zobaczysz jakich cudów dokona Chrystus w Twoim życiu! Wołaj do Niego, mów Mu o sobie… Nie szkodzi, że On wszystko wie. On chce CIEBIE (tak Ciebie!) słyszeć.

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

6 days 5 hours ago

Dziś odbyła się Msza Święta Dziękczynna z okazji 30 r. powstania Straży Honorowej w naszej parafii. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Tomasz Szulc, opiekun grupy. Bóg zapłać za waszą modlitwę i obecność. Króluj nam Chryste!

Rokitniańska Pani nad Odrą

6 days 14 hours ago

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Mt 24, 42

Wezwani jesteśmy do czuwania. W takiej postawie objawia się prawdziwość naszej wiary. Czujność, o której mówi Pan Jezus, wyrasta z oczekiwania Pana, który przyjść ma zgodnie z zapowiedzią. Ta postawa czujności jest wyrazem mądrości, która patrzy przez pryzmat końca. Prawdziwe i dobre jest jedynie to, co ostatecznie pozostaje trwałe nawet wtedy, gdy wszystko inne przemija i się kończy.
Czy w każdej chwili swego życia jestem gotowy na spotkanie z Bogiem?

Copyright app #SłowoBoże

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 week 53 minutes ago

Ministranci i schola wraz z rodzicami, dziś odwiedzili Poznańską katedrę, Bramę Poznania (muzeum multimedialne), Seminarium i Palmiarnię. Dziękujemy za waszą posługę w naszej parafii.

Rokitniańska Pani nad Odrą

1 week 14 hours ago

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie.” Łk 21, 36a

Pewność zakłada czujność. Gdy ktoś bliski uprzedzi mnie, że złoży wizytę, wtedy jestem pewien, że przyjdzie, przecież zawsze dotrzymywał słowa, a więc czuwam, aby być gotowym przyjąć i ugościć go. Dramatem wielu chrześcijan jest to, że na nic już nie czekają, a tym bardziej na powtórne przyjście Pana. Skoro Jezus powiedział, że przyjdzie, a nigdy nas nie okłamał, to skąd wątpliwości co do Jego przyjścia? Bądźmy pewni, że przyjdzie, bo przecież On jest wierny Słowu, które wypowiedział. Niech ta pewność pobudza naszą czujność. Czy wypowiadam z wiarą słowa „przyjdź Królestwo Twoje”?

Copyright app #SłowoBoże

duszpasterstwo parafialne

Nasze wspólnoty

Żywy Różaniec

Zmiana tajemnic:
I Niedziela – 7:00

Nabożeństwo I Soboty:
11:30 – Msza i Adoracja

 

Straż Honorowa NSPJ

I Piątek Miesiąca:
Adoracja i msza św. 18:00
Spotkanie Formacyjne po mszy św.

Krąg biblijny

Spotkanie w każdy wtorek po mszy św. wieczornej.

Służba Liturgiczna Ołtarza

Zbiórki w każdą sobotę

Apostolat Maryjny

Msza św. w każdy 27. dzień miesiąca a po niej spotkanie formacyjne

Apostolstwo Margaretek

I Czwartek Miesiąca:
Adoracja 17:00 i msza św. 18:00
Spotkanie formacyjne po mszy św.

Grupa Intronizacyjna

Adoracja w każdą środę o godz.: 17:00. Raz w miesiącu spotkanie formacyjne.

Grupa Mężczyzn

Adoracja w każdy piątek od 19:00 do 19:30 w intencji Miasta i Parafii.

Schola

Próby:

Dorośli – czwartki 19:00
Dzieci – wtorki 17:00

 

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Kostrzynie nad Odrą

ul. Jana Pawła II 52 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nr konta: 94 8369 0008 0069 8223 2000 0010