Sakrament Małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz informacji z tym związanych, można poza godzinami urzędowania Biura Parafialnego kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie z ks. Proboszczem
tel.kom. 795-282-181

Wymagane dokumenty oraz dyspozycje:

• między pierwszą rozmową duszpasterską, a ślubem minimalny odstęp trzech miesięcy
• pierwsza rozmowa jest głównie informacyjna i narzeczeni mają przynieść:
1) dowody osobiste
2) świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej
3) świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
4) pełna metryka chrztu do ślubu, jeżeli chrzest św. był udzielany poza parafią gdzie ma być zawarty sakrament małżeństwa (z datą I Komunii św. i Bierzmowania)
5) jeżeli ślub ma być tzw. Konkordatowy, to trzeba dostarczyć z USC zaświadczenie (ważne 3 miesiące)
• druga rozmowa jest ustalana z księdzem prowadzącym protokół przedślubny
• trzecie spotkanie z księdzem proboszczem w terminie ustalonym

JEŚLI NARZECZENI MIESZKAJĄ FIZYCZNIE W INNEJ PARAFII  ( NIE JEST WAŻNY MELDUNEK – TYLKO MIEJSCE AKTUALNEGO PRZEBYWANIA I ZAMIESZKANIA – PARAFIA NA TERENIE KTÓREJ SIĘ PRZEBYWA I FAKTYCZNIE MIESZKA, GDZIE SIĘ ŚPI, PRACUJE I CHODZI NA MSZĘ ŚWIĘTĄ ORAZ PRZYJMUJE KAPŁANA PO KOLĘDZIE ! WÓWCZAS POTRZEBNA JEST ZGODA KSIĘDZA PROBOSZCZA Z PARAFII ZAMIESZKANIA NA ZAŁATWIENIE FORMALNOŚCI I ŚLUB W PARAFII MATKI BOŻEJ ROKITNIAŃSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Narzeczeni dostają:
1) kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna: I-wsza lub II-ga). Pierwsza spowiedź zalecana jest jako generalna. Należy pamiętać, że świadkami ślubu mogą być bierzmowani i praktykujący katolicy. Chociaż nie praktykuje się dawania kartek do spowiedzi dla świadków, to trzeba im przypomnieć o sakramencie pojednania. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania ze spowiedzi świętej.
2) kartki do Poradni Rodzinnej
3) formularz do Zapowiedzi (jeżeli osoba jest spoza parafii, w której będzie udzielany sakrament małżeństwa)
• narzeczeni mając ustaloną datę i godzinę ślubu kontaktują się z organistą i kościelnym w celu umówienia się co do asystowania przy ich ślubie (praktykuje się składanie ofiary organiście za granie i panu kościelnemu za przygotowanie klęczników i dywanu)

• dekorację kościoła ustalają narzeczeni z ks. Proboszczem.

• wszelkie sprawy związane z ofiarą z okazji ślubu narzeczeni załatwiają z Ks. Proboszczem

Kodeks Prawa Kanonicznego o sakramencie małżeństwa:

Kan. 1055 – § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Kan. 1056 – Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.
Kan. 1057 – § 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.