Duszpasterze:

Proboszcz

ks. Piotr Mazurek

Wikariusze

ks. Paweł Pomarański
ks. Tomasz Szulc


Poprzedni proboszczowie

ks. Zbigniew Wokotrub (1991-1996)
ks. kan. Ryszard Przewłocki (1996-2003)
ks. kan. Zygmunt Zimnawoda (2003-2010)
ks. kan. Wojciech Błaszczyk (2010-2020)

Poprzedni wikariusze

ks. Piotr Franek (1992-1995)
ks. Tadeusz Masłowski (1995-1996)
ks. Jan Krawczyk (1996-1999)
ks. Sławomir Strzyżykowski (1997-2000)
ks. Tomasz Dobrowolski (1999-2003)
ks. Ziemowit Katulski (2000-2004)
ks. Mariusz Szafryk (2003-2007)
ś.p. ks. Mirosław Bachman (2004-2008)
ks. Karol Aleksandrowicz (2007-2011)
ks. Daniel Dydak (2008-2011)
ks. Marcin Majewski (2013)
ks. Piotr Ruta (2011-2015)
ks. Krzysztof Dulny (2015-2016)
ks. Przemysław Żurakowski (2011-2017)
ks. Zdzisław Szmirski (2016 – 2018)
ks. Leszek Cioch (2017-2018)
ks. Szymon Tołkacz (2018 – 2019)
ks. Michał Barański (2015-2020)
ks. Paweł Patrzylas  (2018-2020)